Om træningen

Karate Kids

I Shi Kon Kampkunst Center er træningen for børn specielt tilrettelagt efter børnenes behov og vi betragter karate som en ideel aktivitet for børn. Men hvorfor er netop karate så godt for børn?

Alsidighed

I karate anvendes hele kroppen lige meget. Det vil sige at man ikke kun bruger den ene side, men bruger venstre og højre side lige meget. Man anvender ikke kun armene, men også benene. På denne måde giver karate en alsidig motorisk træning.

Motorisk og social udvikling

Gennem karatetræning udvikler barnet sig til et selvstændigt individ – et individ som tror på sig selv og bliver mere og mere sikker på sin kunnen. De motoriske færdigheder spiller en meget stor rolle i denne udvikling. De er nemlig en forudsætning for barnets sociale udvikling – de motoriske færdigheder er nødvendige for at barnet skal kunne lege på samme vilkår som andre børn og for at det kan blive accepteret og fuldt ud deltage i hverdagens aktiviteter. Barnet skal både have fysisk og psykisk overskud til at kunne overskue og tage hensyn til, hvad de andre børn laver.

Mental udvikling

Gennem træning af karates tekniske og fysiske færdigheder opbygges gradvis en bedre koncentrationsevne, ligesom børnene lærer at tage hensyn og respektere andre. Vi opmuntrer børnene til selvstændighed ved i dele af træningen at give dem et ansvar for deres egen udvikling. På denne måde udvikles engagement og en positiv holdning til det meningsfyldte i at stræbe efter at udvikle sig.

Selvforsvar

Gennem karatetræning udvikler børnene selvforsvarsfærdigheder, som giver dem selvtillid hvis de skal slås – men samtidig understreges det at slagsmål er den absolut sidste udvej til løsning af uoverensstemmelser.

Når børnene lærer selvforsvar betyder det, at de lærer at stoppe en kamp. Grunden til at de kan stoppe en kamp uden at slås er at de ikke er bange – eller i det mindste mindre bange for den anden person. Børn med selvtillid udviklet gennem karate ved at de kan forsvare sig selv. Denne selvtillid og viden betyder at de ikke behøver at slås for at bevise noget for nogen, idet de med sig selv ved at de er stærke.

Plads til alle

I idrætsgrene hvor konkurrence er vigtigst sker der en slags eliminering og dermed er træningen forbundet en nederlagsfølelse. I fx fodbold er der spillere, som spiller meget og andre som slet ikke får lov til at være med til at spille. Det er meget sørgeligt for dem der ikke må være med. Det er ikke godt for børn med eliminering og deraf nederlagsfølelse. I Shin Gi Tai Karate Center kan alle træne lige meget uden at være oversidder eller blive sat af holdet. Selv om der findes konkurrencer i karate udgør de kun en begrænset del af træningen i Shin Gi Tai.

Kammeratskab

Det er vigtigt at have kammerater i livet. Vores karate er ikke baseret på eliminering. Alle er lige vigtige. Under disse forhold er det lettere at forme gode kammeratskaber end når man er i konstant konkurrence med hinanden.

Karate for voksne

Vores træning er baseret på Wado Ryu Karate, som er en klassisk japansk stilart, der kendetegnes ved hurtige bevægelser, fordelagtig placering af ens egen krop og brug af modstanderens energi for at overvinde ham.

For at indøve disse færdigheder og anvende principperne i en nutidig sammenhæng, har vi udviklet vores pensum til at indeholde pushing hands, klassiske kata, samt egne øvelser, der kan bruges i dagligdags konfliktsituationer.

Vores karate er således ikke kun parader, slag og spark, men også kontrol- og låseteknik samt faldteknik, balancebrydning og kast.

Træningen er yderst velegnet til selvforsvar på en effektiv og samtidig etisk forsvarlig måde.

En typisk træningstime indeholder opvarmning for hele kroppen, hvor faldteknik også indgår. Herefter trænes grundteknik for at udvikle motorik og balance (Kihon). De enkelte teknikker trænes med makker for at lære kontrol og respekt samt praktisk anvendelse (Kumite). Der trænes også sekvenser af teknik (Kata), hvor vi analyserer (Bunkai) og træner den praktiske anvendelse af sekvenserne med makker (Ohyo). Timen sluttes typisk af med fysiske øvelser for at styrke og smidiggøre kroppen.

Kobujutsu

Den gamle kampkunst fra Ryukyu øerne består af “Toshu-jutsu” tom hånds teknik og “Emono-jutsu” våbenteknik. I dag kaldes den første generelt for Karate og den sidste kaldes Ryukyu Kobujutsu.

I Ryukyu Kobujutsu anvendes 8 forskellige våben: Bo, Sai, Tonfa, Nunchaku, Kama, Tekko, Tinbe og Surujin. Hvert våben bruger karakteristiske teknikker og elementer fra Ryukyu kampkunst. De fleste eksisterende våben Kata stammer fra de gamle mestre, som levede for mere end 200 år siden. Ryukyu Kobujutsu blev først nævnt i historien for ca. 700 år siden. Det siges at det var våbenbrug i heltenes tidsalder. Kobujutsus gyldne tidsalder var fra det 17. til det 19. århundrede. Fra denne periode huskes mange store mestre som fx. Soeishi, Sakugawa og Chatanyara.

I tidens løb var Ryukyu Kobujutsu tæt på at blive glemt grundet manglende instruktører og folk til at fortsætte traditionen. I Taisho perioden (omkring begyndelsen af det 20. århundrede) gjorde bekymrede mestre en stor indsats for at gendanne og promovere Ryukyu Kobujutsu. Efterfølgende samlede Shinken Taira sensei (elev af Moden Yabiku sensei) 42 våben Kata bestående af 8 forskellige våben. Shinken Taira videregav alle 42 kata til sin højest rangerede elev Gansho Inoue Sensei.

Gansho Inoue grundlagde vores organisation Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai, “The Society for Promotion and Preservation of Ryukyu Classical Martial Arts” for at bevare og promovere alle 42 våben Kata samt Kihon (basis teknik) og Kumite med bunkai (analyse af kata) lavet af Gansho Inoue Sensei efter ordre fra Shinken Taira.

22 af de 42 våben Kata er med Bo (stav). Staven kaldes også det bedste våben og er det mest studerede af alle våben.

Vores organisation er medlem af “Nihon Kobudo Shinko Kai” og “Nihon Kobudo Kyokai” i Japan. Begge grupper er de største anerkendte nationale organisationer for bevarelse og promovering af traditionel japansk kampkunst (budo). Vores Souhonbu (hovedkvarter) er beliggende i Shibuya, Tokyo. Gansho Inoues søn, Kisho Inoue, er organisationens Soke og præsident. Der er afdelinger over hele Japan og der findes 22 internationale afdelinger.

Tai Chi

Tai Chi Chuan (Taijiquan) er en kinesisk kampkunst, som af mange udøves for den helsebringende virkning. Tai Chi øger vitalitet, energi niveauer, bevægelighed, balance, koordination, mental opmærksomhed og koncentration. Det kan reducere stress, angst og træthed, ligesom det kan afhjælpe kroniske tilstande som astma og allergier. Tai Chi har vist sig at være effektivt til at øge åndedrætskapaciteten, sænke blodtrykket og styrke immunforsvaret. Det anbefales som supplerende terapi ved kroniske smerter.

Vi begynder træningen med Yang familiens Chi Kung (Qigong) øvelser, den lange Yang Chen Fu form, pushing hands makkerøvelser, meditation og healing.

Yang Familie Tai Chi er også en meget kraftfuld Kung Fu form, så hvis du ønsker det, er det muligt at fortsætte med selvforsvars aspekterne med en 2-mands form, den hurtige form, tveægget sværd, kampsværdet og det lange spyd.

Tai Chi egner sig for alle uanset alder og køn. De fleste udøvere nyder den fred og sindsro samt øgede vitalitet og sundhed som træningen giver.

yingyang

Yin og Yang 

Tai Chi Chuan er en kinesisk kampkunst og kropskultur baseret på Yin og Yang princippet — en balance mellem modsætninger som fx. hård og blød, let og tung. Det gør brug af eftergivenhed til at overvinde styrke. Kroppen bruges til at opnå størst mulig effekt med mindst mulig anstrengelse.

Kinesisk medicin 

Tai Chi er en form for meditation under bevægelse. Bevægelserne virker stimulerende på kroppens indre energi, den såkaldte Chi. Ifølge kinesisk medicin flyder chi i kroppens meridianer og disse energibaner bliver stimuleret under udførelsen af tai chi’s meditative kropsbevægelser. Tai chi har således en helende effekt som ikke begrænser sig til kroppen og de indre organers funktioner, men ligeledes har indvirkning på følelserne og sindet.

Alkemi 

Tai chi kan betragtes som en kampkunst med helende effekt på krop og sind. Gennem vedholdende træning sker der en gradvis alkemisk proces, som påvirker kroppens 7 chakraer (energicentre) og forvandler den basale jing-energi til geng (kriger-energi) for endelig at blive til shen (åndelig energi).

Denne energiforvandling betegnes også som aktivering af kundalini-kraften. Kundalini er sanskrit og betyder sammenrullet, som symboliseres ved en slange, der ligger sammenrullet nederst i rygsøjlen. Kundalini-kraften stiger op gennem rygraden, for til sidst at nå til kronechakraet. Dette øverste chakra er porten til kosmisk bevidsthed og åndelig oplysning. Det er kun meget få forundt at opnå fuld oplysning – den mest kendte er Buddha, som betyder “den oplyste”. Han oplevede tidligt i sit liv denne vækkelse af kundalini-kraften og det var ud fra hans erfaringer og viden den buddhistiske levemåde blev grundlagt.

Asahi – A Simple And Healthy Idea!

Asahi er en form for fysisk øvelse, som kan trænes af alle uanset alder og helbred. Det er en meget nem, men alligevel omfattende og effektiv række øvelser, som forbedrer helbredet og øger livskvaliteten. Kroppen varmes op og trænes systematisk igennem. Øvelser og åndedræt følges ad i et behageligt tempo, hvilket giver en dejlig afspænding af hele kroppen.

Asahi hjælper til at forbedre balance, fleksibilitet og den generelle stabilitet af kroppen.

Hvad er målet med Asahi?

Målet med Asahi er helse og velvære. Dette kommer til udtryk på følgende områder:

  • At vedligeholde et godt helbred
  • At forbedre helse og velvære
  • At fremme hurtig restitution efter sygdom eller skade
  • På arbejdspladsen: fremme arbejdsergonomi og afhjælpe stress
  • For sportsudøvere: fremme restitution efter hård træning og afhjælpe stress efter konkurrencer
  • For ældre mennesker: at sikre selvhjulpenhed så lang tid som muligt
Asahi i Danmark

Vi kom i kontakt med Asahi gennem Ilpo Jalamo, som er en af grundlæggerne af denne sundhedsfremmende træningsmetode. Ilpo har over 40 års erfaring som professionel underviser i asiatiske kampsystemer, bl.a. karate og tai chi. Sammen med 3 kollegaer lavede han Asahi systemet og introducerede det i Helsinki i 2005. I dag er der over 700 uddannede instruktører i Finland og Skandinavien.

Ilpo Jalamo og Yrjö Mähönen besøgte Aalborg i april 2017, hvor de første danske instruktører i Asahi blev uddannet.

Læs mere om Asahi her.